CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở BẮC NINH

  -  
*Bạn đang xem: Các khu công nghiệp ở bắc ninh

*

*

Diện tích 250ha, Cách TP. hà Nội TP. hà Nội khoảng chừng 50 km. Cách cảng TP Hải Phòng khoảng chừng 95 km. Cách sân bay thế giới Nội Bài 70 km. Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 150 km. Cách cửa ngõ khẩu Việt-Trung khoảng tầm 150 km.
Diện tích 250ha, Cách Hà Thành Hà Nội Thủ Đô khoảng tầm 72 km.Cách cảng Hải Phòng khoảng 117 km. Cách sân bay nước ngoài Nội Bài 75 km. Cách cảng Cái Lân (tỉnh giấc Quảng Ninh) khoảng chừng 140 km. Cách cửa ngõ khẩu Việt-Trung (thức giấc Lạng Sơn) khoảng 140 km
Diện tích 1200ha, Cách thủ đô hà nội Hà Nội 38km, Sân cất cánh quốc tế Nội Bài 14km, Cảng Cái Lân(thức giấc Quảng Ninh) 135km, Cửa khẩu Việt Trung (thức giấc Lạng Sơn) 120km, Cảng Hải Phòng 130km
Diện tích 74ha - Cách TPhường. hà Nội Thành Phố Hà Nội khoảng 25km. Cách Sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 38km. Cảng hải dương nước sâu Cái Lân (TPhường Hạ Long) khoảng chừng 130 km. Cảng đại dương TP. Hải Phòng khoảng 125 km. Cửa khẩu TP Lạng Sơn khoảng 140 km
Diện tích 700ha, Cách Hà Nội TP Hà Nội khoảng chừng 16km, Sân cất cánh thế giới Nội Bài khoảng tầm 55km, Cảng Cái Lân(tỉnh giấc Quảng Ninh)khoảng chừng 140km, Cửa khẩu Việt Trung (thức giấc Lạng Sơn)khoảng tầm 135km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng chừng 110km
Diện tích 530ha (sẽ tủ đầy), Cách thủ đô hà nội TP. hà Nội khoảng chừng 20km, Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng chừng 50km, Cảng Cái Lân(tỉnh Quảng Ninh) khoảng 135km, Cửa khẩu Việt Trung (tỉnh Lạng Sơn) khoảng 130km, Cảng TP.. Hải Phòng khoảng chừng 120km
Diện tích 449ha (vẫn bao phủ đầy), Cách Hà Thành Hà Nội khoảng 22km. Cách Sân bay Quốc tế Nội Bài khoảng tầm 33km. Cảng đại dương nước sâu Cái Lân (TP. Hạ Long) khoảng tầm 128 km. Cảng hải dương Hải Phòng Đất Cảng khoảng 122 km. Cửa khẩu TP Lạng Sơn khoảng chừng 136 km


Xem thêm: &Ldquo; Consideration Trong Hợp Đồng Là Gì ? Tư Duy Hợp Đồng Theo Cách Của Người Anh (Kỳ 1)

Diện tích 651ha (đã lấp đầy), Cách thủ đô hà nội thủ đô hà nội khoảng chừng 40km, Sân bay thế giới Nội Bài khoảng tầm 30km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng tầm 130km, Cửa khẩu Việt Trung tỉnh giấc (Lạng Sơn) khoảng chừng 130km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng tầm 130km
Diện tích 300ha, Cách thủ đô Thành Phố Hà Nội khoảng 60 km. Cách cảng TP.. Hải Phòng khoảng chừng 105 km. Cách sân bay quốc tế Nội Bài 65 km. Cách cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 145 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung khoảng tầm 140 km.
Diện tích 250ha, Cách Hà Nội Thủ Đô khoảng tầm 55km, Sân bay thế giới Nội Bài khoảng 60km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) 140km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) 135km, Cảng Hải Phòng 100km
Diện tích 1000ha, Cách Hà Nội khoảng chừng 35km, Sân bay nước ngoài Nội Bài khoảng 50km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng chừng 130km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng 130km, Cảng Hải Phòng 115km
Diện tích 636ha (đã che đầy), Cách thủ đô hà nội khoảng tầm 35km, Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 50km, Cảng Cái Lân(Quảng Ninh) khoảng tầm 110km, Cửa khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng chừng 125km, Cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng tầm 120km
Diện tích 300ha, Cách Thành Phố Hà Nội Hà Nội Thủ Đô khoảng chừng 65 km.Cách cảng Hải Phòng Đất Cảng khoảng 110 km. Cách sân bay quốc tế Nội Bài 70 km. Cách cảng Cái Lân (tỉnh giấc Quảng Ninh) khoảng tầm 150 km. Cách cửa khẩu Việt-Trung (tỉnh Lạng Sơn) khoảng tầm 145 km
Diện tích 598ha, Cách TP. hà Nội TP Hà Nội khoảng 52 km. Cách trường bay Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 67km. Cách Cảng Cái Lân (thức giấc Quảng Ninh) khoảng tầm 97 km. Cách cử khẩu Việt Trung (tỉnh giấc Lạng Sơn) khoảng tầm 142 km. Cách cảng TPhường. Hải Phòng khoảng chừng 137km
Diện tích 270ha, Cách Thành Phố Hà Nội thủ đô hà nội khoảng 55 km, Cách trường bay Quốc tế Nội Bài khoảng chừng 70km, Cách Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) khoảng 90 km, Cách cửa ngõ khẩu Việt Trung (Lạng Sơn) khoảng 145 km, Cách cảng Hải Phòng khoảng chừng 140km --- Area 270ha - About 55 km from Hanoi capital, about 70 km from Noi Bai international airport, 90 km from Cai Lan port (Quang Ninch province), about 145 km from Viet Trung (Lang Son province) border gate. km, about 140km from Hai Phong port.Xem thêm: Sử Dụng Lệnh Sfc Scannow Là Gì, Chạy, Lệnh Sfc/Scannow Là Gì

*