BIỂU TƯỢNG LÀ GÌ

  -  

Biểu tượng là gì:

Biểu tượng là một đại diện hợp lý và phi ngôn ngữ của một ý tưởng phức tạp, và đó là kết quả của một quá trình đồng hóa và tổng hợp ý tưởng đã nói trong một nền văn hóa. Đại diện nhạy cảm này có thể là một yếu tố đồ họa, hình ảnh, thính giác hoặc tượng hình. Do đó, một biểu tượng phát sinh từ một quá trình chuẩn hóa một khái niệm và cách thể hiện nó khác với ngôn ngữ bằng lời nói.

Bạn đang xem: Biểu tượng là gì

Từ này bắt nguồn từ thuật ngữ simbŏlum trong tiếng Latinh , và từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp ( tượng trưng ). Nó được hình thành từ tội lỗi gốc , có nghĩa là "với", "cùng nhau" hoặc "hợp nhất" và từ ballein , có nghĩa là "để khởi động". Do đó, trong một ý nghĩa từ nguyên, một biểu tượng được đưa ra để hợp nhất.

Điều này có nghĩa là xung quanh một biểu tượng có một quy ước xã hội cho phép tất cả các tác nhân đưa ra biểu tượng đó có cùng ý nghĩa.

Theo một nghĩa bóng, người ta nói rằng khi một người đã củng cố ảnh hưởng lớn trong môi trường xã hội, anh ta trở thành một biểu tượng. Ví dụ: "Ca sĩ Madonna là biểu tượng của nữ tính hiện đại", cụm từ được gán cho nhà thiết kế Donatella Versace.

Chức năng của ký hiệu

Chức năng của các biểu tượng là truyền đạt ý nghĩa phức tạp hoặc trừu tượng, mật độ khó có thể tóm tắt trong ngôn ngữ hàng ngày. Ví dụ: cảm xúc, giá trị tôn giáo, giá trị xã hội, giá trị số, văn hóa, quốc tịch, ý thức hệ, nguy hiểm và chống giá trị, trong số những người khác.

Họ không giải thích các khái niệm như ngôn ngữ, nhưng họ cho phép các khái niệm đó có thể truyền đạt và dễ hiểu, vì chúng không hoạt động ở cấp độ logic mà là vô thức và tiềm thức.

Do đó, các biểu tượng cho phép chúng ta làm trung gian giữa hữu hình và vô hình, cụ thể và trừu tượng. Biểu tượng cũng có một lực thống nhất, nghĩa là nó quản lý để tổng hợp các mức ý nghĩa khác nhau trong một yếu tố duy nhất.

Bởi vì chúng tạo điều kiện cho các quá trình hiểu thực tế, các biểu tượng có tầm quan trọng giáo dục và thậm chí trị liệu.

Cuối cùng, hiểu biểu tượng cho phép cá nhân nhận ra mình thuộc về một nhóm văn hóa xã hội.

Đặc điểm của ký hiệu

Chúng là một phần của cách tồn tại của con người; Chúng là đại diện, Chúng không thể chia cắt, Chúng là tập thể, không phải cá nhân; Chúng cũng có một ơn gọi thẩm mỹ; Chúng có thể cảm nhận được ở cấp độ tiềm thức hoặc vô thức; Chúng có ý nghĩa. Hiệu quả của một biểu tượng phụ thuộc vào tính hợp lệ của việc sử dụng và ý nghĩa trong một nền văn hóa nhất định. Vì vậy, nó có thể:quên nguồn gốc của một biểu tượng nhưng tiếp tục mang ý nghĩa của khái niệm (ví dụ: biểu tượng của y học), biến đổi ý nghĩa của biểu tượng do sự thay đổi trong điều kiện lịch sử (ví dụ: chữ vạn).

Các loại ký hiệu

Có nhiều loại biểu tượng như có các biểu hiện văn hóa và các lĩnh vực xã hội của sự tương tác. Do đó, các biểu tượng có thể được phân loại theo phong cách, chức năng hoặc phạm vi lưu thông của chúng. Chúng ta có thể đề cập ở đây một số biểu tượng phổ biến nhất mà chúng ta tìm thấy trong văn hóa phương Tây.

Biểu tượng đồ họa

Bằng các ký hiệu đồ họa, chúng tôi muốn nói đến các ký tự đại diện cho âm thanh hoặc ý tưởng, tùy thuộc vào loại văn bản. Trong trường hợp bảng chữ cái, mỗi ký tự đại diện cho một âm thanh.

Có một loại kịch bản khác trong đó mỗi nhân vật đại diện cho các khái niệm. Ví dụ: số, chữ tượng hình, chữ tượng hình, chữ tượng hình, v.v.

Xem thêm: Giới Thiệu Bản Đồ Quan Binh Tan Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Biểu tượng khoa học

Đó là một loạt các biểu diễn đồ họa của các khái niệm khoa học mô tả các hoạt động, trừu tượng, khái niệm, tài liệu, v.v. Ví dụ: các ký hiệu của hệ thống đo lường quốc tế (W, ºC, ºF, Hz), ký hiệu sinh học (, ♂, RH-, RH +), ký hiệu hình học (º, π), ký hiệu toán học (+, -, ÷, x).

Một ví dụ rất rõ ràng là ký hiệu hóa học. Chúng được tạo thành từ các chữ cái và số được sử dụng để đại diện cho các yếu tố hóa học. Ví dụ, H₂O là đại diện của thành phần hóa học của nước, được tạo thành từ hai phân tử hydro (H) và một oxy (O).

Biểu tượng tôn giáo

Đó là toàn bộ vũ trụ của các biểu tượng, thay đổi tùy theo lời thú tội. Họ phục vụ để xác định từng cộng đồng tôn giáo, cũng như để truyền đạt các khái niệm phức tạp và tạo điều kiện cho trải nghiệm tâm linh.

Trong Kitô giáo, chữ thập Latinh, cá, chim bồ câu, chrismon hoặc monogram của Christ (XP), chữ lồng của Đức Trinh Nữ Maria (MA), v.v. là những biểu tượng phổ biến.

Trong Do Thái giáo, ngôi sao của David, menorah (nến bảy vũ trang), kippah được mặc bởi đàn ông, vv là rất cần thiết.

Trong Hồi giáo, biểu tượng của lưỡi liềm, cờ Jihad và ngôi sao tám cánh hoặc ngôi sao của Solomon, trong số những người khác, là rất cần thiết.

Biểu tượng quốc gia hoặc biểu tượng quốc gia

Nó đề cập đến các tiết mục của các dấu hiệu thị giác hoặc thính giác thể hiện khái niệm và giá trị của một quốc gia nhất định. Trong số đó chủ yếu là cờ, thánh ca và khiên.

Biểu tượng nhãn hiệu

Ngày nay, nhờ vào văn hóa thị trường, có rất nhiều thương hiệu. Mỗi thương hiệu thiết kế và phổ biến một biểu tượng xác định nó để truyền tải hiệu quả nguồn gốc, chất lượng và bảo hành của sản phẩm.

Các biểu tượng được sử dụng bởi một thương hiệu bao gồm:

logo, logo được chèn trong hình hình học, biểu tượng, chữ lồng và chữ tượng hình.

Sự khác biệt giữa biểu tượng, dấu hiệu và biểu tượng

Biểu tượng là những biểu hiện trực quan hoặc thính giác không có mối quan hệ tương đồng với ý tưởng đại diện, nhưng là một mối quan hệ khái niệm và ẩn dụ. Chẳng hạn, biểu tượng phản chiến được gọi là biểu tượng của hòa bình, biểu tượng của công lý, trái tim là biểu tượng của tình yêu, v.v.

Các dấu hiệu được đồ họa nghiêm ngặt phân định các ý tưởng một cách cụ thể, trực tiếp và ngay lập tức. Do đó, các dấu hiệu là thực dụng và có thể kiểm soát. Ví dụ, các từ.

Xem thêm: Non-Current Assets Là Gì, Tangible Non, Thuật Ngữ Ifrs: Non

Biểu tượng là một hình ảnh đại diện trực tiếp cho ý nghĩa được truyền tải. Đó là, hình ảnh có ý nghĩa tương tự như ý nghĩa của nó. Ví dụ: biểu tượng cảm xúc, biểu tượng nhân vật thánh, v.v.