BAPTIST LÀ GÌ

  -  

Baptit và Prebyterian là hai nhóm tôn giáo cho thấy nhiều ự khác biệt giữa họ khi nói đến tín ngưỡng và phong tục của họ. Những người theo chủ nghĩa rửa tộ


*

NộI Dung:

Baptist vs Presbyterian

Baptist và Presbyterian là hai nhóm tôn giáo cho thấy nhiều sự khác biệt giữa họ khi nói đến tín ngưỡng và phong tục của họ. Những người theo chủ nghĩa rửa tội tin rằng sự cứu rỗi chỉ có thể đạt được thông qua một phương tiện, và đó là đức tin vào Chúa. Nói cách khác, họ nói rằng chỉ có đức tin vào Chúa mới dẫn người ta đến sự cứu rỗi hoặc giải thoát khỏi thế giới này sau khi chết. Mặt khác, những người Trưởng lão tin chắc rằng Chúa đã chọn ai để trừng phạt và cứu ai. Do đó, họ tin vào sự xác định trước. Tuy nhiên, một số nhà thờ Baptist cũng tin vào tiền định. Đó là bởi vì ngay cả giữa các nhà thờ Baptist cũng có sự khác biệt về niềm tin. Đây là một sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm tôn giáo. Hãy để chúng tôi tìm hiểu thêm về từng nhóm.Bạn đang xem: Baptist là gì

Baptist là ai?

Baptists chỉ rửa tội cho những người đã tuyên bố đức tin của họ cho Đấng Christ. Họ không rửa tội cho trẻ em. Những người theo chủ nghĩa rửa tội không tin rằng Chúa Giê-su chết trên thập tự giá chỉ cho những người được chọn. Những người theo đạo Báp-tít cho rằng linh hồn sau khi chết của một người bị giằng xé giữa trời và đất. Nói cách khác, họ không tin vào luyện ngục.

Bạn đang xem: Baptist là gì

Mặt khác, những người Baptists khác với quan điểm của Presbyterian. Họ cũng tin vào phương tiện của ân điển của Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Baptist đã nói ủng hộ đức tin vào Chúa như đức tính cao nhất mà một Baptist có thể có. Có một điều thú vị là các Baptists không nói nhiều về các Bí tích Thánh. Mặt khác, các tín đồ Báp-tít chỉ tin vào timhome.vnệc dâng lời cầu nguyện cho một mình Đấng Christ. Họ không tin vào timhome.vnệc dâng lời cầu nguyện cho các vị Thánh hoặc thậm chí là Đức Mẹ Maria về vấn đề đó.


*

Nhà thờ John the Baptist

Trưởng lão là ai?

Những người trưởng lão làm lễ rửa tội cho những người đã tuyên bố đức tin vào Đấng Christ cũng như trẻ sơ sinh được sinh ra trong các gia đình Cơ đốc. Những người theo đạo trưởng lão tin chắc rằng Chúa Giê-su chết trên thập tự giá chỉ dành cho những người được chọn. Mặc dù Tin Mừng của Đức Chúa Trời được Baptist chấp nhận, nhưng Presbyterian tin rằng đó là nguồn duy nhất để chứng minh sự timhome.vnnh hiển và quyền tể trị của Đức Chúa Trời hay Đấng Toàn năng.

Khi nói đến linh hồn, các Trưởng lão không nói nhiều đến linh hồn bị giằng xé giữa trời và đất. Thay vào đó, họ nói rằng Bữa Tiệc Ly và Phép Rửa chỉ là những biểu tượng thực sự về ân điển của Chúa. Họ không chấp nhận sự thật rằng Bữa Tiệc Ly của Chúa và Phép Rửa là phương tiện thực sự của ân điển Chúa.

Hơn nữa, kinh sách được các Trưởng Lão coi trọng, nhưng họ không nói rằng chỉ riêng kinh sách là nguồn học thuyết của Cơ đốc giáo. Thay vào đó, họ nói rằng cùng với thánh thư, lý trí của con người cũng đóng một vai trò quan trọng trong timhome.vnệc thực hiện các học thuyết của Cơ đốc giáo. Lý trí của con người tốt và hiệu quả như kinh sách theo triết lý của các Trưởng lão. Trên thực tế, đây là một trong những điểm khác biệt chính giữa hai nhóm tôn giáo, cụ thể là Baptist và Presbyterian.

Ngoài ra, Presbyterian không nói rằng sự hiệp thông là thân thể và huyết thực sự của Đấng Christ. Họ nói rằng sự hiệp thông chỉ là biểu tượng của cơ thể và máu của Đức Chúa Trời. Trên thực tế, những người Trưởng Lão không nói rằng đức tin vào Chúa là vị cứu tinh của con người. Sự hiểu biết về Kinh Thánh được Trưởng Lão đề nghị thông qua timhome.vnệc nghiên cứu Phúc Âm. Trên thực tế, họ nói rằng sự dạy dỗ trọng tâm của thánh thư không gì khác ngoài sự timhome.vnnh hiển của Đức Chúa Trời.


*

Nhà thờ Trưởng lão đầu tiên của Redmond

Sự khác biệt giữa Baptist và Presbyterian là gì?

• Phép rửa:

• Trưởng lão là những người tin rằng những người đã tuyên bố đức tin vào Đấng Christ cũng như trẻ sơ sinh được sinh ra trong các gia đình Cơ đốc nên được rửa tội.

Xem thêm: Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Tổ Chức Của Sở Quy Hoạch Kiến Trúc Tiếng Anh Là Gì ?

• Sự cứu rỗi:

• Những người theo đạo Báp-tít tin rằng chỉ có thể đạt được sự cứu rỗi thông qua một phương tiện, và đó là đức tin vào Chúa.

• Người trưởng lão tin chắc rằng Chúa đã chọn ai để trừng phạt và cứu ai.

• Kinh thánh:

• Điều được nói trong kinh thánh là sự chấp nhận cuối cùng của Baptist. Baptist không đi ngược lại quan điểm của kinh thánh.

• Trưởng lão coi trọng kinh sách nhưng chúng cũng coi trọng lý trí của con người.

• Dịch vụ Nhà thờ:

• Trong buổi lễ nhà thờ Baptist, bạn sẽ không thấy hội chúng cùng nhau đọc to bất cứ điều gì.

Xem thêm: Cách Dùng Even If Là Gì - Cấu Trúc Và Cách Dùng Even If Trong Tiếng Anh

Đây là những khác biệt quan trọng giữa hai nhóm tôn giáo, cụ thể là Baptist và Presbyterian.

Hình ảnh Lịch sự:

Nhà thờ John the Baptist của Cybjorg ~ commonswiki (CC BY-SA 2.5)Nhà thờ Trưởng lão đầu tiên ở Redmond của Orygun (CC BY-SA 3.0)