BẢNG GIÁ ĐẤT ĐÀ NẴNG

  -  

*

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật điểm d khoản 1 Điều 3 như sau:“d) Căn uống cđọng để xác định vị trí đất là Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với quyền áp dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền áp dụng khu đất, quyền cài nhà tại và tài sản khác nối liền cùng với khu đất và những giấy tờ đúng theo pháp khác. Trường hòa hợp thửa khu đất không tồn tại những giấy tờ nêu trên hoặc thửa đất tất cả kiệt ra đi nhiều đường phố, thì giá đất nền được khẳng định theo kiệt của con đường phố nhưng có mức giá trị thửa đất cao nhất.”

2. Sửa đổi khoản 2 với bổ sung khoản 3 Điều 10 nhỏng sau:a) Sửa đổi khoản 2 như sau:“2. Đất phi NNTT do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thực hiện, đất làm cho nghĩa địa, nghĩa trang, đất sử dụng vào những mục đích nơi công cộng có mục tiêu sale (trừ đất bến bãi xe) được tính bởi tỷ giá của đất nền phân phối sale phi nông nghiệp & trồng trọt (chưa hẳn là khu đất tmùi hương mại dịch vụ) cùng vị trí.”b) Bổ sung khoản 3 vào Điều 10 nlỗi sau:“3. Đất áp dụng vào những mục tiêu công cộng tất cả mục tiêu kinh doanh (đất bãi xe) được tính bởi 35% giá đất phân phối lãnh doanh phi nông nghiệp & trồng trọt (không phải là đất thương thơm mại dịch vụ) cùng vị trí.”3.

Bạn đang xem: Bảng giá đất đà nẵngXem thêm: "Quyền Thu Hồi Đất Tiếng Anh Là Gì ? Thu Hồi Đất Tiếng Anh

Bổ sung, huỷ bỏ một vài phụ lục tỷ giá của đất nền sau đây:Bãi bỏ giá đất trên Prúc lục I, II với III tất nhiên Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của UBND đô thị Đà Nẵng, núm bằng tỷ giá của đất nền tại những Phú lục I, II và III tất nhiên Quyết định này.Điều 2. Trách nát nhiệm tổ chức thực hiện1. Snghỉ ngơi Tài nguyên ổn với Môi trường Chịu trách nát nhiệm nhà trì, tổ chức triển khai triển khai, hướng dẫn, bình chọn với đôn đốc bài toán tiến hành Quyết định này.2. Chánh Văn phòng Ủy ban dân chúng thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Ban Quản lý Khu technology cao với các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị chức năng, cá nhân tất cả tương quan Chịu đựng trách nhiệm thực hành Quyết định này.

Xem thêm: ' True Love Là Gì ? Tìm Hiểu True Love, Real Love Là Gì

Điều 3. Điều khoản thi hành1. Quyết định này còn có hiệu lực thực thi Tính từ lúc ngày 08 tháng 4 năm 20212. Quy định chuyển tiếp: Các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ đơn vị, đất nhằm cấp Giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, nộp những khoản thuế, lệ chi phí Khi ủy quyền quyền thực hiện đất với được những phòng ban Nhà nước gồm thẩm quyền tiếp nhận trước thời điểm ngày Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thì áp dụng theo chế độ tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày thứ 7 tháng 4 năm 20đôi mươi của UBND thị thành TP Đà Nẵng./.