Bản Đồ Quy Hoạch Thành Phố Biên Hòa

  -  

tin tức quy hoạch tỉnh giấc Đồng Nai quá trình 2021 - 2030. Cung cung cấp bạn dạng thiết bị địa chính những phường trực thuộc thành phố Biên Hòa, thức giấc Đồng Nai. Bản vật quy hướng sử dung đất những phường thuộc Tp.Biên Hòa, Đồng Nai. Bản vật dụng được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc Đồng Nai chào làng tiến hành cho năm 2030. Mời quý phát âm giả coi chi tiết từng một số loại phiên bản đồ gia dụng quy hướng bên dưới.

*

BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

*

1. Bản thứ quy hoạch thực hiện khu đất phường An Bình - Tp.Biên Hòa mang đến năm 2030

*

Bản đồ dùng quy hướng thực hiện khu đất phường An Bình - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 

2. Bản vật quy hướng áp dụng đất phường An Hòa - Tp.Biên Hòa mang lại năm 2030

*

Bản đồ vật quy hoạch áp dụng khu đất phường An Hòa - Tp.Biên Hòa mang lại năm 2030

 

3. Bản vật quy hướng áp dụng khu đất phường Bình Đa - Tp.Biên Hòa mang đến năm 2030

*

Bản vật dụng quy hoạch thực hiện khu đất phường Bình Đa - Tp.Biên Hòa mang lại năm 2030

 

4.


Bạn đang xem: Bản đồ quy hoạch thành phố biên hòa


Xem thêm: Kiêm Nhiệm Là Gì Không? Chức Vụ Kiêm Nhiệm Là Gì


Xem thêm: Các Doanh Nghiệp Lớn Ở Việt Nam, Danh Sách Công Ty Việt Nam


Bản trang bị quy hướng thực hiện đất phường Bửu Hòa - Tp.Biên Hòa mang lại năm 2030

*

Bản vật dụng quy hướng thực hiện khu đất phường Bửu Hòa - Tp.Biên Hòa cho năm 2030

 

5. Bản vật quy hoạch áp dụng khu đất phường Bửu Long - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

*

Bản trang bị quy hoạch sử dụng khu đất phường Bửu Long - Tp.Biên Hòa cho năm 2030

 

6. Bản đồ dùng quy hoạch áp dụng đất phường Hiệp Hòa - Tp.Biên Hòa mang đến năm 2030

*

Bản vật dụng quy hướng thực hiện khu đất phường Hiệp Hòa - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

 

7. Bản vật quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

*

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai - Tp.Biên Hòa mang lại năm 2030

 

8. Bản đồ dùng quy hoạch sử dụng khu đất phường Hóa An - Tp.Biên Hòa đến năm 2030

*

Bản vật quy hướng thực hiện đất phường Hóa An - Tp.Biên Hòa cho năm 2030

 

9. Bản đồ vật quy hướng sử dụng khu đất phường Hòa Bình - Tp.Biên Hòa cho năm 2030

*

Bản đồ vật quy hoạch áp dụng đất phường Hòa Bình - Tp.Biên Hòa cho năm 2030

 

10. Bản thứ quy hoạch thực hiện đất phường Long Bình - Tp.Biên Hòa mang đến năm 2030

*

Bản trang bị quy hướng áp dụng khu đất phường Long Bình - Tp.Biên Hòa mang đến năm 2030

 

11. Bản đồ vật quy hướng sử dụng khu đất phường Long Bình Tân - Tp.Biên Hòa cho năm 2030

*