Bản đồ quy hoạch quận ngũ hành sơn đà nẵng

  -  

Bản đồ quy hoạch sử đất quận Ngũ Hành Sơn được xác định theo quy hoạch vùng thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

Bạn đang xem: Bản đồ quy hoạch quận ngũ hành sơn đà nẵng

Quy hoạch sử dụng đất quận Ngũ Hành Sơn nằm trong quy hoạch vùng của thành phố Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Ngoài ra, còn làm cơ sở để UBND quận cân đối giữa các khoản thu ngân sách từ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, các loại thuế liên quan đến đất đai và các khoản chi cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến từng đơn vị hành chính xã, thị trấn theo từng năm.


*
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng đến 2030

Theo đó, Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Ngũ Hành Sơn.

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất để cho việc sử dụng đất đạt hiệu quả cao, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và là cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.


Ngũ Hành Sơn là một quận của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định số 07/CP ngày 23 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ và Quyết định 181/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng.

Xem thêm: Lộ Diện Bản Đồ Quy Hoạch Huyện Châu Đức, Access Denied

Là quận đồng bằng duyên hải miền Trung nằm về phía Đông Nam của thành phố Đà Nẵng. Có toạ độ địa lý nằm ở 108° Kinh độ Đông và 16° Vĩ độ Bắc với dải bờ biển dài 12 km, có địa giới hành chính được xác định như sau: phía Bắc giáp quận Sơn Trà, phía Tây giáp quận Hải Châu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang phía Nam giáp thị xã Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông. Đơn vị hành chính của quận gồm có 4 phường: Phường Mỹ An, phường Khuê Mỹ, phường Hòa Hải và phường Hòa Quý.

*
Bản đồ quận Ngũ Hành Sơn

Trong năm kế hoạch 2021, quận Ngũ Hành Sơn có 25 dự án thu hồi đất được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn. Tính đến thời điểm tháng 10/2021 có 06/25 dự án được hoàn thành, 10/25 dự án đang thực hiện dở dang và 9/25 dự án chưa triển khai thực hiện. Các dự án trên được quận Ngũ Hành Sơn chuyển sang thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022.


Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất: Trên cơ sở tổng hợp báo cáo đề xuất của các phường và nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn năm 2022 đăng ký diện tích 4,80 ha đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, cụ thể:

Phường Hòa Quý: 2,00 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm khác là: 0,80 ha và đất trồng cây lâu năm là: 1,20 ha;Phường Hòa Hải: 1,00 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm khác là: 0,40 ha và đất trồng cây lâu năm là: 0,60 ha;Phường Mỹ An: 0,80 ha đất trồng cây lâu năm;Phường Khuê Mỹ: 1,00 ha, trong đó đất trồng cây hàng năm khác là: 0,40 hạ và đất trồng cây lâu năm là: 0,60 ha.

Đối với việc thu hồi đất, giao đất: Trong năm 2022, quận Ngũ Hành Sơn dự kiến công tác giao đất tái định cư cho 680 trường hợp với tổng diện tích là 100.600,0 m. Dự kiến cho thuê đất tại Làng nghề đá Mỹ nghệ Non Nước thuộc phường Hoà Hải với diện tích 1.035,0 m. Cụ thể như sau:

Đất trồng lúa: chỉ tiêu còn lại là 3,45 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2020, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 20,32 ha.Đất trồng cây hàng năm khác chỉ tiêu còn lại là 10,72 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 7,42 ha.Đất trồng cây lâu năm: chỉ tiêu còn lại là 8,42 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 4,94 ha.Đất an ninh: chỉ tiêu còn lại là 0,53 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 0,02 ha.Đất thương mại, dịch vụ: chỉ tiêu còn lại là 14,22 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 2,38 ha.Đất phát triển hạ tầng: chỉ tiêu còn lại là 11,21 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 29,22 ha.Đất ở tại đô thị: chỉ tiêu còn lại là 9,16 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 5,83 ha.Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: chỉ tiêu còn lại là 16,49 ha; qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của quận năm 2022, đăng ký chuyển sang tiếp tục thực hiện trong năm 2022 là 37,95 ha.

Xem thêm: Điều 13 Nghị Định Hướng Dẫn Luật Quy Hoạch Đô Thị, Nghị Định 37/2019/Nđ

Đối với việc đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: Theo KHSDĐ năm 2021, kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng với diện tích 17,62 ha, chỉ tiêu còn lại là 1,80 ha. Qua rà soát cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, chuyển sang tiếp tục thực hiện đưa đất vào sử dụng đối với 32,41 ha.