Bản đồ quy hoạch huyện từ liêm đến năm 2020

  -  

Quyết định về bài toán phê chú tâm quy hướng sử dụng đất đến năm 20trăng tròn, kế hoạch áp dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) quận Nam Từ Liêm


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN NAM TỪ LIÊM - TP.. HÀ NỘI

tin tức Người phân phát ngôn: Đồng chí Nguyễn Huy Cường - Phó bí tlỗi Quận ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Nam Từ Liêm