Audio là gì

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú timhome.vn.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tin.
Bạn đang xem: Audio là gì

Therefore, there are good reasons lớn assume that music technology and audio processing are now facing an acclereranbởi vì inlớn the new millennium.
The work here is based on the transcription of video- or audio-taped material rather than unobtrusive sầu observation.
The performance of the task and the subsequent retrospective sầu interview were both đoạn Clip & audio recorded.
The semistructured interviews were carried out by the first author & audio-taped ; they lasted from đôi mươi lớn 60 minutes.
His work is notable for its use of sophisticated audiovisual language & its display of his desire for perfection.
The museum, the development of which cost a further 6 million raised from private fundraising, makes extensive sầu use of audiovisual công nghệ.
They usually have an educational ayên, introducing new audiences to different audiovisual works through an organized & prepared program of screenings.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên timhome.vn timhome.vn hoặc của timhome.vn University Press giỏi của những nhà trao giấy phép.
*Xem thêm: Lập Tài Khoản Chứng Khoán Trực Tuyến (Ekyc), Nên Chọn Công Ty Nào

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập timhome.vn English timhome.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bạn Hiểu Gì Về Pr Guru Là Gì Về Pr Guru, Tìm Hiểu Về Guru Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語