ASK AFTER LÀ GÌ

  -  

Phân biệt to lớn ask after sb; to lớn ask sb around; to lớn ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb & how they are.quý khách hàng sẽ xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm tin tức, thực trạng của ai đó.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong thư bé bé bỏng bao gồm hỏi thăm cho tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would lượt thích lớn go with you khổng lồ an sự kiện or activity.

Bạn đang xem: Ask after là gì

Hỏi coi fan như thế nào đó có muốn đi thuộc bạn cho tới dự một sự kiện giỏi chuyển động nào kia giỏi không?

Jane và Ed are going out tonight, và they've asked me along.

Cô Jane và anh Ed sắp sửa ra phía bên ngoài tối ni cùng họ vừa hỏi tôi cũng muốn đi cùng với chúng ta hay không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order to lớn find out sth.

Hỏi một vài người nhằm tra cứu tìm điều gì đấy.

I don't know if there's any work, but I'll ask around for you.

Tôi lừng khừng bao gồm câu hỏi gì mang đến anh hay không, dẫu vậy tôi vẫn hỏi vài bạn coi sao.

4.To ask sb bachồng (to lớn sth)

To invite sb to come baông chồng lớn your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà bạn uống chút nào đấy Lúc cả nhị đi thông thường với nhau.

I asked hlặng baông xã for a coffee.

SYN: To have sầu sb back; khổng lồ invite sb back (lớn sth).5.To ask for sb

To say that you want khổng lồ see or speak khổng lồ sb.

Dùng để nói rằng bạn muốn chạm mặt xuất xắc thủ thỉ với ai đó.

There is sometoàn thân at the door asking for Thanh khô.

Có ai đứng ngoại trừ cửa mong muốn nói chuyện với Thành đó.

6. To ask (sb) for sth

Dùng lúc bạn có nhu cầu ai đưa cho chính mình thiết bị nào đấy.

Xem thêm: Quy Hoạch Nghĩa Trang Nông Thôn Khe Hố, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinch nhật của mình, Huy mong bao gồm một cây bọn ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử Theo phong cách chắc chắn là sẽ gây nên pnhân hậu toái xuất xắc từ bỏ chuốc đem phiền khô toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai bình yên là tự chuốc pnhân hậu toái cơ mà thôi.

c. To say that you want to lớn speak lớn sb or be directed lớn a place.

When you arrive sầu, go to the reception & ask for Minch.

Khi nào tới thì đi thẳng mang lại quầy tiếp tân với hỏi anh Minc nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb to come into lớn the room or the building that you are in, especially your trang chủ.

Mời ai kia vào phòng giỏi vào tòa công ty cơ mà ai đang sống kia, nhất là trong nhà chúng ta.

Aren't you going to lớn ask me in? It's cold out here.

Anh không tính mời tôi vào vào đơn vị xuất xắc sao? Tại không tính này giá buốt vượt.

Xem thêm: Cước Phí Thu Hộ Là Gì - Phương Thức, Hình Thức Thanh Toán Cod Là Gì

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

Mời ai đó đi ra phía bên ngoài cùng với chúng ta, quan trọng đặc biệt lúc bạn muốn bao gồm quan hệ cảm tình cùng với chúng ta.