Allele Là Gì

  -  

Các sự khác biệt chính giữa alen và locus là alen đề cập đến một trong hai hoặc nhiều trình tự thay thế của một gen tại một locus nhất định trong khi locus đề cập đến một vị trí nhất định trên nhiễm sắc thể nơi có thể tìm thấy gen.

Bạn đang xem: Allele là gì

Ở dạng gen, thông tin di truyền thừa hưởng từ cha mẹ sang con cái. Gen là trình tự nucleotide cụ thể nằm trong nhiễm sắc thể. Nhiều gen có thể được tìm thấy trong bộ gen của một sinh vật. Sự sắp xếp của chúng trong bộ gen là chính xác và vị trí của gen có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách sử dụng một dấu hiệu di truyền. Hơn nữa, một gen cụ thể có thể có các phiên bản khác nhau mà chúng ta đặt tên là alen. Vị trí cụ thể của một gen trong nhiễm sắc thể cũng rất quan trọng và chúng tôi gọi đó là một locus.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. một alen là gì3. Địa điểm là gì4. Điểm tương đồng giữa Allele và Locus5. So sánh cạnh nhau - Allele vs Locus ở dạng bảng6. Tóm tắt

Một alen là gì?

Một alen là một dạng thay thế của gen. Nói một cách đơn giản, các alen đề cập đến các phiên bản khác nhau của một gen. Thường có hai alen của một gen. Nhưng nó có thể thay đổi. Nhiều hơn hai alen có thể có trong gen. Tuy nhiên, chúng nằm ở cùng vị trí với các nhiễm sắc thể tương đồng gọi là locus. Trình tự DNA hoặc trình tự nucleotide khác nhau giữa các alen của cùng một gen do đột biến. Điều này dẫn đến các đặc điểm kiểu hình quan sát khác nhau cũng như các rối loạn di truyền.

*

Hình 01: alen

Con người thường có hai alen ở mỗi locus di truyền vì chúng lưỡng bội và thu được một nhiễm sắc thể tương đồng từ mỗi bố mẹ trong quá trình thụ tinh. Theo di truyền học Mendel, các alen có thể là alen trội hoặc alen lặn tùy thuộc vào đặc điểm liên quan của chúng. Một alen trội có thể biểu hiện tính trạng kiểu hình của nó ngay cả khi có một alen. Nhưng để biểu hiện tính trạng kiểu hình lặn, cả hai alen nên được lặn (lặn đồng hợp tử) ở locus.

Xem thêm: Bản Đồ Quy Hoạch Chi Tiết Huyện Hoài Đức Trong 2021, Thông Tin Quy Hoạch Tại Hoài Đức

Một địa điểm là gì?

Một locus (trong số nhiều locus) là một vị trí trên nhiễm sắc thể nơi một gen cư trú. Hầu hết mọi người gọi nó là một dấu hiệu nhiễm sắc thể. Bản đồ di truyền là một danh sách theo thứ tự loci cho một bộ gen nhất định. Ánh xạ gen là quá trình được sử dụng phổ biến nhất để xác định quỹ tích trong một đặc điểm sinh học nhất định.

*

Hình 02: Loci

Khi một sinh vật dị hợp tử cho một locus cụ thể, có một alen trội và một alen lặn trên đó. Nếu sinh vật đồng hợp tử, anh ta mang hai alen trội hoặc hai alen lặn ở một locus.

Điểm tương đồng giữa Allele và Locus là gì?

Bạn có thể tìm thấy cả alen và locus trên nhiễm sắc thể. Chúng là những thuật ngữ liên quan đến gen. Các alen định vị tại cùng một vị trí của gen. Trong di truyền học, chúng thực sự quan trọng đối với nhiều nghiên cứu.

Sự khác biệt giữa Allele và Locus là gì?

Có hàng ngàn gen có trong nhiễm sắc thể. Allele và locus là hai thuật ngữ liên quan đến nhiễm sắc thể và gen. Allele là một trong những dạng có thể của gen. Thông thường, có hai loại alen, alen trội hoặc alen lặn. Mặt khác, quỹ tích là một vị trí trên nhiễm sắc thể nơi tìm thấy gen. Đó là một địa điểm cụ thể. Đây là sự khác biệt chính giữa alen và locus. Hơn nữa, locus hoạt động như một dấu hiệu di truyền là tốt. Ngoài ra, loci rất quan trọng trong timhome.vnệc lập bản đồ gen và xây dựng bản đồ di truyền của một sinh vật. Dựa trên chức năng của chúng, sự khác biệt giữa alen và locus là các alen mã hóa cho một tính trạng trong khi locus cư trú với gen.

Infographic dưới đây trình bày sự khác biệt giữa alen và locus ở dạng bảng.

Xem thêm: Có Nên Làm Môi Giới Chứng Khoán, Môi Giới Chứng Khoán Là Gì

*

Tóm tắt - Allele vs Locus

Các alen và locus khác nhau với nhau mặc dù các alen định vị tại loci. Do đó, alen là một dạng có thể của gen. Mặt khác, quỹ tích là một vị trí cụ thể trên nhiễm sắc thể nơi có gen. Loci là các dấu hiệu di truyền. Có thể có nhiều hơn một alen trong một locus. Hơn nữa, alen mã cho một gen, trong khi locus chỉ là một vị trí trên nhiễm sắc thể. Đây là sự khác biệt giữa alen và locus.

Tài liệu tham khảo:

1. Allele. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 tháng 8 năm 2018. Có sẵn tại đây 2. Allele. Khoa học hàng ngày, Khoa học hàng ngày. Có sẵn ở đây

Hình ảnh lịch sự:

1. Voi Gene Loci và Allelen của Keith Chan - Công timhome.vnệc riêng, (CC BY-SA 4.0) qua Commons Wikimedia 2. Neurofibromatosis2-locus Hay Tác giả gốc không rõ, được vector hóa bởi Jkwchui (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia