Acquisition Cost Là Gì

  -  

Customer acquisition cost là gì? Trong kinh doanh thương mại hiện nay, chỉ số này có ý nghĩa có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định chiến lược marketing.

Bạn đang xem: Acquisition cost là gì

Bạn đang xem: Acquisition cost là gì


*

Customer acquisition cost là gì

I. Customer acquisition cost là gì?

Theo định nghĩa, customer acquisition cost là chi phí doanh nghiệp phải trả để có một khách hàng. Chi phí này được hiểu là chi phí biến chuyển đổi trong marketing online.

Tuy nhiên, một số người dễ bị hiểu nhầm CAC là cost per Action, chi phí cho mỗi lần hành động như click vào trang web, click xem quảng cáo.

CAC là áp dụng cho cả khách hàng cũ và mới. Còn CPA là chi phí tính cho khách hàng mới.


*

Chi phí dành cho khách hàng

II. Vai trò customer acquisition cost

Lợi nhuận là yếu tố quan trọng mà nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm, nó do khách hàng mang lại. Khi bạn bỏ qua 200$ để có được một khách hàng. Họ mua sản phẩm của bạn trong vòng 5 năm. Lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ vị khách hàng này là 1000$.

Ta dễ dàng thấy 200$ thu về được 1000$.

Đối với các doanh nghiệp, lợi nhuận là yếu tố quan trọng. Nhưng chỉ số tỷ số lợi nhuận trên vốn đầu tư(ROI).

Qua chỉ số CAC, bạn có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động Marketing. Với tỷ lệ customer acquisition cost càng lớn, mà tỷ lệ ROI thấp thì cần dừng lại chiến dịch, xem xét lại.

Bạn cần chú ý: đừng bám trụ vào một kênh, khó có thể tìm kiếm khách hàng mới.

Xem thêm: Quản Trị Nhân Sự Là Gì? Vai Trò Của Quản Trị Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Ambient marketing là gì? Nghệ thuật sáng tạo trong Marketing


*

Đánh giá tăng trưởng của doanh nghiệp

III. Cách tính customer acquisition cost là gì

Có 2 cách tính CAC:

Cách tính chỉ áp dụng trong một chiến dịch quảng cáo, hay chiến dịch khuyến mại sản phẩm

CAC =CP/ CA

Trong đó:

CP là chi phí mà doanh nghiệp đó chi trả cho quảng cáo,..

+ CA là số khách hàng mà doanh nghiệp thu được khi chạy sự kiện hay chương trình đó.


*

Chiến dịch nhỏ

Cách tính này bị hạn chế, nó chỉ áp dụng trong các chiến dịch nhỏ. Mà không chỉ có chi phí cho nhà quảng cáo, còn các chi phí cho nhân viên, phần mềm,….

Cách tính theo tất cả các chi phí liên quan đến chiến dịch cho đến khi thu được khách hàng cho doanh nghiệp.

CAC= (CP nhân viên + CP hao mòn phần mềm + chi phí liên quan +…)/ CA

Trong đó :

CA số khách hàng thu được cho chiến dịch trênCAC là customer acquisition cost

+các chi phí liên quan đến chiến dịch gồm rất nhiều chi phí nhỏ.

Tuy cách tính này chính xác hơn cách trước nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Ví dụ: chi phí cho nhân sự, lương của họ là 10 triệu. Nhưng trong tháng đó, nhân sự đó không chỉ chạy một chiến dịch đó. Hoặc có thể chiến dịch đó kéo dài trong nhiều tháng.

Cách tính này phù hợp với chạy các dự án, các chương trình lớn hay thuê đội quảng cáo bên ngoài.

Xem thêm: Hệ Thống Kênh Phân Phối Là Gì? Các Loại Hình Kênh Phân Phối Phổ Biến

IV. Ý nghĩa customer acquisition cost cho các nhà quản trị doanh nghiệp

Customer acquisition cost là một trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của một chiến dịch Marketing. Tuy theo chỉ số này cao hay thấp mà nhà quản trị cân nhắc đưa ra quyết định:

*

Đặt mục tiêu cho kế hoạch quảng cáo

Tuy nhiên không chỉ dựa vào customer acquisition cost, các nhà quản trị doanh nghiệp còn cần dựa vào các chỉ số khác :

CPC- cost per click; chi phí người dùng internet thành click thành công vào quảng cáo của bạn đến tảng webVisit to purchase rate: tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tức là họ truy cập vào page và mua hàngGiá trị trung bình mà một khách hàng đem lại cho doanh nghiệp

Hy vọng với bài viết “ Customer acquisition cost là gì? Ý nghĩa của chỉ tiêu trong quản trị’ đã giúp bạn hiểu phần nào về nó. CAC là chỉ số quan trọng trong quá trình quản trị doanh nghiệp hay chiến dịch marketing. Các nhà doanh nghiệp không thể bỏ qua được. timhome.vn Chúc bạn thành công trong công việc quản trị của mình.