4 CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ

  -  

Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của timhome.vn để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của timhome.vn trên facebook.

Bạn đang xem: 4 chức năng của quản trị


*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà timhome.vn đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia timhome.vn


Kết quả

Các chức năng quản trị:


Tiến trình quản trị là một phức hợp những kỹ năng có tính hệ thống rất sinh động và phứctạp. Do đó, để có thể hiểu rõ về quản trị, cần phải hiểu rõ về các chức năng và vai trò của quản trị. Các chức năng quản trị là những nhiệm vụ quản lý chung, cần phải được thực hiện trong tất cả các tổ chức kinh doanh sản xuất.

1. Chức năng hoạch định

Là việc xác định các mục tiêu và mục đích mà tổ chức phải hoàn thành trong tương lai vàquyết định về cách thức để đạt được những mục tiêu đó. Hoạch định gồm ba giai đoạn như thiết lập các mục tiêu cho tổ chức: Mức tăng lợi nhuận, thị phần, hoặc tăng doanh thu...; sắp xếp cácnguồn lực của tổ chức để đạt mục tiêu; quyết định về những hoạt động của tổ chức như:

- Ra quyết định là quá trình lựa chọn một phương án hành động hợp lý nhất để đạt mục tiêuđã đề ra (lựa chọn một phương án đưa ra xem xét).

- Ra quyết định đúng trong điều kiện môi trường biến động. Đó là một thách thức đối vớicác nhà quản trị:

2. Chức năng tổ chức

Là quá trình tạo ra cơ cấu mối quan hệ giữa các thành viên (các bộ phận trong tổ chức).

Thông qua đó cho phép họ thực hiện các kế hoạch và hoàn thành các mục tiêu chung của tổ chức.

Xem thêm: Lạy Chúa Trên Cao Turn Down For What Nghĩa Là Gì, Turn Down For What Là Gì


- Tiến trình tổ chức bao gồm việc: Thiết lập các bộ phận, phòng ban và xây dựng bảng môtả công việc tổ chức bao gồm cả chức năng nhân sự: tuyển mộ, tuyển chọn, huấn luyện và pháttriển nguồn nhân lực, do đó, mọi người đều có thể đóng góp nỗ lực vào thành công của tổ chức.

- Truyền đạt thông tin, tri thức, kỹ thuật, chỉ thị, mệnh lệnh, thông tin cần thiết để thực hiệncông việc, đồng thời nhận thông tin phản hồi.

3. Chức năng thúc đẩy động viên (chỉ huy - lãnh đạo):

Đây là chức năng thúc đẩy, động viên nhân viên theo đuổi những mục tiêu đã lựa chọn.

Bằng chỉ thị, mệnh lệnh và thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần. Các nhà quản trị thực hiện các chức năng chỉ huy để thúc đẩy, động viên nhân viên hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Xem thêm: Mn Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Mn

4. Chức năng kiểm tra, kiểm soát

Là quá trình giám sát chủ động đối với công việc của một tổ chức, so sánh với tiêu chuẩn đềra và điều chỉnh khi cần thiết. Quá trình kiểm soát là quá trình tự điều chỉnh liên tục và thường diễn ra theo chu kỳ.

Các chức năng nói trên có quan hệ qua lại mật thiết với nhau, và được thực hiện theo mộttrình tự nhất định. Quá trình quản trị phải thực hiện đồng bộ các chức năng nói trên, nếu khôngquá trình quản trị sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn